Behövs ett testamente även för kärnfamiljer som vill behålla den legala arvsordningen? - Gillis Edman Familjejuridik

Behövs ett testamente även för kärnfamiljer som vill behålla den legala arvsordningen?

Ja, om du vill att egendomen också ska bli enskild egendom för den som ärver. Alltså om dina barn inte ska behöva dela arvet efter dig med sina respektive om de i framtiden skulle separera.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se