Vad är laglott? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är laglott?

Bröstarvingar har rätt till laglott. Laglotten är halva arvslotten. Arvslotten är det man ärver om det inte hade funnits något testamente.

Exempel: Klas har två barn, Morgan och Lena. Klas tycker att Morgan och Lena har tillräckligt gott om pengar och vill istället testamentera hela sin egendom till Läkare utan gränser, vilket han också gör. När Klas nu dör, finns det ett testamente som säger att hela kvarlåtenskapen om 2 miljoner kronor ska tillfalla organisationen. När vi upprättar bouppteckning efter Klas kallar vi Läkare utan gränser till bouppteckningsförrättning. Vi kallar också Morgan och Lena som ju är legala arvingar, det vill säga de som skulle fått ärva om det inte fanns något testamente. Morgan och Lena får ta ställning till testamentet och kan välja mellan flera olika alternativ. De kan bland annat välja att godkänna testamentet, vilket i deras fall innebär att de inte får något arv efter Klas. De kan också välja att godkänna testamentet, men göra förbehåll för laglotten. Laglotten är i deras fall 500 000 kr vardera. Även fast Klas har testamenterat allt till någon annan har alltså Morgan och Lena rätt till sin laglott. I praktiken har föräldrar total frihet i att testamentetera hälften till precis vem de vill, medan den andra halvan utgör barnens laglott/laglotter.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se