Vad är ett förskott på arv? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är ett förskott på arv?

Om du har fått en större gåva av dina föräldrar och annat inte är skrivet er emellan är denna gåva ett förskott på arv. Svensk lagstiftning utgår ifrån att föräldrar vill behandla sina barn lika. I fallet med förskott betyder det att när man fördelar arvet efter den avlidne föräldern, ska hänsyn tas till tidigare gåva för att barnen sist och slutligen ska ha fått lika mycket.

Exempel: Sara och Johan är syskon. Sara har fått 400 000 kr av föräldrarna i samband med att hon köpte en bostadsrätt. Johan har inte fått några pengar alls. När båda föräldrarna är döda finns 1 000 000 kr att fördela. För att det ska bli rättvist mellan Sara och Johan får vi då lägga till 400 000 kr (Saras förskott) till kvarlåtenskapen. Barnen ska då dela på 1 400 000 kr och därmed få 700 000 vardera. Eftersom Sara redan har fått 400 000 kr ska detta räknas av och hon ska därmed få 300 000 kr. Johan får 700 000 kr.

Om du vill ge bort en större summa pengar, en fastighet eller något annat av större värde är det klokt att ta hjälp med att upprätta ett gåvobrev. I gåvobrevet kan man ange om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte. Det går också att föreskriva att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se