Auktoriserad begravningsbyrå - Gillis Edman Begravningsbyrå

Auktoriserad begravningsbyrå

Gillis Edman Begravning & Familjejuridik är medlem av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF. Förbundet bildades redan 1922 och cirka 400 privatägda begravningsbyråer är medlemmar.

Förbundets uppgift är bland annat att verka för en kunnig och ansvarskännande kår, främja god begravningssed och yrkesetik samt ge allmänheten konsumentupplysning och konsumentskydd.

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt och genom att vara ansluten medlem garanteras att begravningsbyrån med dess kringtjänster uppfyller de högt ställda krav förbundet ställer.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se