Ska du gå på begravning?

Om det saknas pengar i ett dödsbo – Om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd - Gillis Edman Begravningsbyrå

Om det saknas pengar i ett dödsbo

Efter ett dödsfall måste den som har mist sin maka, make, förälder eller sambo ta hand om begravning, ekonomi, post, bouppteckning, arvskifte och mycket annat. För att dela ansvaret för dödsboet behövs i vissa fall intyg eller fullmakt.

När någon avlider upphör alla tidigare fullmakter att gälla. Den avlidna övergår från fysisk person till en juridisk person, ett dödsbo. Du som har skött ekonomin för en närstående med hjälp av exempelvis en framtidsfullmakt blir plötsligt utan handlingsfrihet. Dödsfallsintyget med släktutredning är ett viktigt dokument för dig som ska hantera dödsboet.

Dödsboet ska betala för begravningen, men det är du som beställer som ansvarar för att betalningen blir gjord. Dödsboet ska också betala kostnaden för bouppteckningen.

Om det inte finns några pengar eller andra tillgångar, kan kommunen göra en s.k. dödsboanmälan i stället för en bouppteckning.

Om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för eventuellt ekonomiskt bistånd till dödsbo. Kontakta kommunen där den avlidna var bosatt om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet. Det går att söka ersättning efter att begravningen är betald.

Ersättningen ska täcka kostnader för en enkel men värdig begravning. Kostnaderna kan exempelvis omfatta en dödsannons, en kista, en enkel blomdekoration, begravningsbyråns arbetskostnad och inskription på en gravsten.

Kommunernas socialnämnder beslutar om dödsboanmälan, som skickas till Skatteverket för förvaring.

Så går utredningen till

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska dödsboets samtliga tillgångar redovisas genom underlag exempelvis från dödsboets bank och från Skatteverket.

När handläggaren fått in ansökan, görs en ekonomisk prövning för att se om det finns grund för att bevilja ekonomiskt bistånd. Ibland gör handläggaren hembesök i dödsboet. Du som söker måste visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in de handlingar som krävs. Du sökande dödsboet som ska visa att det finns ett behov av bistånd och lämna in begärda handlingar. Tänk på att ansökan måste vara komplett. Då ökar möjligheten för en snabbare handläggning. Du som företräder dödsboet ansvarar också för att de uppgifter du lämnar i ansökan är korrekta och fullständiga.

Eftersom alla begravningar och ceremonier ser olika ut rekommenderar vi att du startar begravningsplaneraren.

Här har vi gjort en kom-ihåg-lista, så att du tryggt kan ta en sak i taget.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Vi vet att det uppstår många frågor när någon avlidit. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Vill du veta mer är det bara att kontakta oss.

När ska begravningen betalas?

Fakturan skickas ut efter att begravningen ägt rum. Förfallodagen för inbetalningen är 10 dagar.

Läs mer

Vad gör jag om det saknas pengar till en begravning?

Kommunen hjälper oftast till med betalningen av en begravning om det saknas pengar efter en avliden. Du kontaktar i så fall det socialkontor där den avlidne var folkbokförd för att få hjälp med detta. Det är bra om du redan vid första kontakten med oss berättar om det saknas pengar. Då kan vi hjälpa dig […]

Läs mer

Vem betalar begravningen?

Begravningen betalas av dödsboet, alltså med de pengar som lämnats kvar efter en avliden. Om dödsboet inte har tillräckliga medel för att betala begravningen är det beställaren, den som har undertecknat begravningsuppdraget, som är ansvarig att betala.

Läs mer
Vi hjälper dig

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se