Ska du gå på begravning?

Minneslund - Gillis Edman Begravningsbyrå

Minneslund

Minneslund är ett gemensamt och anonymt gravområde. Detta innebär att anhöriga inte närvarar då den avlidnes aska sprids här. Du meddelas istället datumet för gravsättningen efter att den har ägt rum. Det är inte tillåtet att föra upp en namnskylt över den avlidne i minneslunden, men det finns en gemensam plats för snittblommor och gravljus.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se