Ska du gå på begravning?

Begravning utan ceremoni - Gillis Edman Begravningsbyrå

Begravning utan ceremoni

Vad är en begravning och vad är en ceremoni?

En ceremoni bestäms av olika kulturella och personliga faktorer, och kan i princip utformas hur som helst. En ceremoni innehåller ofta inslag av ritualer och traditioner, men kan också utformas med musik, dans eller andra kulturella uttryck. Vi förknippar olika ceremonier med livets olika händelser, exempelvis i samband med att barn föds, människor bestämmer sig för att leva tillsammans eller att någon har avlidit.  

En begravning har alltid att göra med att någon har dött. Ofta vill den avlidnes närstående samla familj, släkt och vänner till någon form av ceremoni för att hedra minnet den personens minne och få sörja tillsammans.  

Kan man ha en begravning utan ceremoni? 

En begravning helt utan ceremoni innebär att den avlidne transporteras direkt till kremering, utan föregående ceremoni. Oftast placeras askan efter den avlidne i någon form av minneslund. Det finns flera skäl att välja detta alternativ. Vanligast är att den avlidna inte har några närstående kvar i livet. Annars är det viktigt att alla närstående är överens om att en begravning utan ceremoni ska äga rum. Vi måste kremera eller jordbegrava senast 30 dagar efter dödsdagen, men vi måste inte ha en ceremoni. 

Viktigt är ändå att reflektera över vad en ceremoni är. Det måste inte vara en traditionell begravning i en kyrka eller ett kapell. En ceremoni där minnet av en människa hedras och där man får ta ett sista farväl, kan äga rum på många andra ställen: i någons hem, vid en grav eller askgravlund, på en plats där den avlidne tyckte om att vistas, på en restaurang eller någon annanstans som de närstående väljer. Det kallas då för borgerlig begravning.

Begravning utan ceremoni

Gravsättning sker utan ceremoni efter kremering.

– kr

Läs vidare

En personligt utformad ceremoni

Enligt kyrkans ordning

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se