Ska du gå på begravning?

Kremering - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kremering

Åtta av tio människor kremeras i Sverige idag. Det är ett alternativ som har förekommit i landet sedan sent 1800-tal. En kremering tar ungefär 80 minuter och det är obligatoriskt att kremera den avlidne i en kista. Den enklaste kistan väljs i regel för en kremering inför en begravningsceremoni med urna. Kremeringen ska ske senast 30 dagar efter ett dödsfall.

Kista vid kremering

Av etiska och arbetsmiljömässiga skäl ska alla avlidna enligt lag kremeras i kista. Vi bäddar varsamt ner den avlidne med madrass och sängkläder i kistan, oavsett kremering eller jordbegravning.

Läs vidare

Kan det bli över rester efter en kremering?

Det är ytterst sällsynt att något består utöver aska efter en kremering i 1000-gradig hetta. Det kan dock förekomma att metallföremål från exempelvis proteser inte bryts ned helt. I dessa fall tas de om hand och återvinns. Vi rekommenderar att ni tar bort smycken från den avlidne. Om det finns smycken som ska följa med […]

Läs mer

Hur vet vi att det är rätt aska?

Alla kistor som kremeras förses med brandsäkra, keramiska id-brickor. Askan samlas upp i en urna som id-märks. Urnorna förvaras bakom lås och larm. Varje urna id-kontrolleras av minst två personer vid uthämtning för gravsättning.

Läs mer

Får vi se den avlidne innan hen kremeras?

Alla har laglig rätt till en visning av den avlidne fram till dagen för kremering eller begravning. Hör av er till oss så gör vi det till en vacker och värdig stund där ni på era villkor får se den avlidne en sista gång.

Läs mer

Får vi lov att närvara vid kremeringen?

Vid bokning går det bra att närvara vid en kremering. Ni får då sitta i ett angränsande rum för att genom glasad vägg ta del av den sista färden.

Läs mer

Kan vi få veta när kremeringen sker?

Krematoriet brukar kunna ange en dag och ett ungefärligt klockslag för kremeringen. Tala med oss innan så förmedlar vi tiden till er.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se