Ska du gå på begravning?

Begravningsblommor - Gillis Edman Begravningsbyrå

Begravningsblommor

Det viktigaste blomsterarrangemanget är kist- eller urndekorationen, alltså de blommor och blad som närmast omger den avlidne under ceremonin. Blommorna kan ha en speciell anknytning till ett tema, såsom havet, skogen eller färgerna på en flagga. De kan vara av en färg eller sort den avlidne tyckte speciellt mycket om eller komponeras utifrån rådande säsong. Vi förmedlar kontakten med kunniga florister som lyssnar till era tankar och önskemål.

Kan vi beställa sommarblommor på vintern?

Floristen kan alltid ordna just de blommor ni vill ha, men om de inte är i säsong kostar de också mer och kan ha längre leveranstid.

Läs mer

Vad händer med blommorna efter ceremonin?

Om det finns en gravplats brukar blommorna läggas vid graven. Om gravsättningen sker i minneslund, askgravlund eller till havs, placeras blommorna istället på en kransgård vid kyrkan eller kapellet. De plockas undan då de inte är fina längre.

Läs mer

Kan vi ha en hälsning på kistdekorationen?

Om ni önskar kan ni beställa ett band med hälsning som fästes i kistdekorationen. Banden finns i alla färger och beställs vanligtvis med gyllene text. Det är även vanligt förekommande att utelämna bandet med hälsning, eftersom de närmast anhöriga alltid står för kist- eller urndekorationen.

Läs mer

Hur levereras begravningsblommorna?

Floristen levererar blommorna till ceremonilokalen i god tid före ceremonin. Om ni har köpt en blomma som ni själva vill ha med er är det viktigt att ni lämnar denna vid ceremonilokalen senast 60 minuter innan begravningen börjar. Tala annars med floristen innan, så levererar de blomman istället.

Läs mer

Vilka blommor ska vi beställa utöver en kist- eller urndekoration?

Utöver kist- eller urndekorationen kan det vara fint att pryda framsidan av kistan med en stående dekoration, en krans eller ett blomsterhjärta. Det är också bra att tänka på handblommor till de närmaste. En handblomma är den blomma som läggs vid kistan eller urnan under avskedsmomentet i ceremonin.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se