Ska du gå på begravning?

Gravsättning - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gravsten

Gravplatser eller kyrkogårdar är av stort historiskt värde. De kan berätta om människor från tiden före vår egen, och lära oss mycket om deras liv, vilken status de hade i samhället, och vad som var viktigt att berätta för eftervärlden. Moderna gravstenar berättar något om vår egen samtid, och de gravstenar vi reser idag kommer att bli föremål för efterforskningar i framtiden.

Du som söker gravsten vill kanske främst välja ett minnesmärke över en älskad familjemedlem. En plats att gå till, där du i lugn och ro kan samla dina tankar. Kanske vill du pryda stenen med en symbol, som förknippas med den avlidne.

Om du väljer en egen gravplats har du oftast möjlighet att placera ut en sten. Förr kallades gravarna ofta för familjegrav. Det kan vara en kistgravplats eller en urngravplats där det finns plats för flera urnor eller kistor, ibland både och. Gravstenen kallas ibland för minnesvård och är en bestående symbol som hedrar och bevarar minnet av den som stod oss nära. Den blir ett historiskt minne, som kommer att stå i många, många år framöver. Därför är viktigt att välja rätt, och det helt naturligt om du känner dig osäker när du ska göra ditt val.

Vilken typ av sten du ska välja, bestäms av hur gravplatsen och gravfältet i övrigt ser ut. På vissa fält ska det vara stående stenar, på andra liggande. Exempelvis brukar det i en urnlund som ligger i en backe oftast vara liggande plattor eller någon form av naturliknande sten. Vilket material, ytskikt, färg och stil du ska ha bestämmer du själv.

Kontakta oss gärna så lotsar vi dig genom alla varianter. Våra leverantörer garanterar att du får sten av högsta kvalitet, som monteras på ett säkert sätt. De hjälper dig med ritningar, prisuppgifter och leveranstider, och du kan alltid känna dig trygg i dina val. Den sten du väljer ska leva kvar i många generationer framöver.

Omarbeta befintlig gravsten

Om det redan finns en gravsten knuten till graven kan vi självklart hjälpa till med omarbetningar eller inskriptioner. Du kanske vill lägga till namn och datum på någon ny familjemedlem inför eller efter gravsättning.

Leveranstider

Det kan ta några veckor att få en inskription på plats, och upp till ett par månader om du beställer en ny gravsten. Därför är det bra att ta beslut tidigt i begravningsplaneringen.

Kontakt

Jag hjälper dig att utforma en personlig gravsten

Mats Sandberg

031-12 61 38

Vanliga frågor

Behöver jag beställa en ny gravsten eller kan vi lägga till text på en gammal gravsten?

Om familjen redan har en gravsten finns det troligtvis plats för mer text på denna. Då rekommenderar vi en kompletterande inskription på stenen. Stenhuggaren kan också hjälpa till att snygga till den gamla texten, så att allt blir enhetligt. Vi förmedlar kontakt med Pettersons Stenhuggeri som omsorgsfullt utför alla stenarbeten efter dina önskemål. Om stenen […]

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se