Ska du gå på begravning?

Historia - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vår historia

Gillis Edman Begravning & Familjejuridik har sitt ursprung i en visionär med en stark tro på varje människas unika värde. Och det är något som än idag genomsyrar hela vår verksamhet.

Redan i tonåren sökte sig Gillis Edman till begravningsbranschen. Arbetet och mötena med människor fascinerade honom och han lärde sig hur viktigt trygghet och lyhördhet är för människor i sorg.

Nästan 40 år senare har Gillis Edman sitt namn på en av Sveriges största och mest välkända begravningsbyråer som numera ägs av Begravningsbyrå Momento AB med samma grundvärderingar och målsättningen att med erfarenhet och personlig omtanke kunna tillmötesgå uttalade och outtalade behov, vill vi hjälpa varje människa att skapa ett avsked att hämta kraft ur.

Gillis Edman insåg också tidigt att också den rättsliga delen av ett dödsfall måste hanteras av skickliga och professionella individer. För att möta detta behov, var vi en av de första begravningsbyråerna som hade välutbildade jurister anställda. Följden av detta blev vår familjejuridiska byrå, som specialiserar sig på både livstidsjuridik, såsom samboavtal, testamenten, äktenskapsförord och gåvobrev, och dödsfallsjuridik, som bouppteckningar och arvskiften.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se