Måste alla dödsbodelägare närvara på en bouppteckningsförrättning? - Gillis Edman Familjejuridik

Måste alla dödsbodelägare närvara på en bouppteckningsförrättning?

Nej, det räcker att en person närvarar. Samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kommer dock att kallas till bouppteckningsförrättningen och vi måste kunna visa Skatteverket att samtliga berörda har blivit kallade till förrättningen.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se