Vad händer om det inte finns några pengar/tillgångar i dödsboet? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad händer om det inte finns några pengar/tillgångar i dödsboet?

Om den som har dött bara har tillgångar/pengar som täcker begravningskostnaderna kan man göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning. Ta kontakt med den kommun där den som dött var folkbokförd, så hjälper de dig framåt.

Om det även saknas pengar för begravning kan man söka ekonomiskt bistånd, begravningshjälp, för begravningen. Ta kontakt med socialtjänsten i den kommun där den som dött var folkbokförd, så hjälper de dig framåt.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se