Ska du gå på begravning?

Mystiken i musiken - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gillis Edman bjuder in till

Mystiken i musiken

Vi människor har alltid haft ett behov av ritualer, särskilt i övergångarna mellan olika livsskeenden. Med musikens hjälp förstärks ritualernas verkan oavsett syfte. Både i glädje och i sorg kan musiken ge en extra dimension av närvaro, tillit och mening tack vare känslohjärnans engagemang.

Vi märker numera att inspelad musik i allt högre grad efterfrågas, men vi vet också att musik som spelas och framförs i stunden är och förblir unik.

Forskare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm presenterade år 2020 rapporter där de undersökt hur musiken påverkar människor i sorg. Under en eftermiddag får vi möjlighet att ta del av forskningen kring hur musik kan påverka avskedstaganden och känslobearbetning.

Vi får också lyssna på musiker som anlitas vid begravningar – en fin illustration med koppling till föredraget – och dela erfarenheter och kunskaper som vi bär på. Självklart bjuder vi på fika.

När: Tisdag 25 oktober 2022 kl. 13.00 – 16.30
Var: Norges Hus, Göteborg

O.S.A senast 20 oktober

Föreläsare:
Eva Bojner Horwitz, Professor i Musik och Hälsa vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Musiker:
Sara Korsgren Norrby, sångerska, sångpedagog och körledare, examen från Musikhögskolan i Göteborg
Franz Lundberg Pålbrand, pianist, organist och sångare, examen från Musikhögskolan i Göteborg

Moderator:
AnnaCarin Timgren, Gillis Edman Begravning & Familjejuridik

Anmäl dig här

Mystiken i musiken

Vi människor har alltid haft ett behov av ritualer, särskilt i övergångarna mellan olika livsskeenden. Med musikens hjälp förstärks ritualernas verkan oavsett syfte. Både i glädje och i sorg kan musiken ge en extra dimension av närvaro, tillit och mening tack vare känslohjärnans engagemang.

Vi märker numera att inspelad musik i allt högre grad efterfrågas, men vi vet också att musik som spelas och framförs i stunden är och förblir unik.

Forskare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm presenterade år 2020 rapporter där de undersökt hur
musiken påverkar människor i sorg. Under en eftermiddag får vi möjlighet att ta del av forskningen kring hur musik kan påverka avskedstaganden och känslobearbetning.

Vi får också lyssna på några av de musiker och solister som anlitas till begravningar – en fin illustration med koppling till föredraget och dela erfarenheter och kunskaper som vi bär på.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se