När ska begravningen betalas? - Gillis Edman Begravningsbyrå

När ska begravningen betalas?

Fakturan skickas ut efter att begravningen ägt rum. Förfallodagen för inbetalningen är 10 dagar.

Relaterade frågor

Vem betalar begravningen?

Begravningen betalas av dödsboet, alltså med de pengar som lämnats kvar efter en avliden. Om dödsboet inte har tillräckliga medel för att betala begravningen är det beställaren, den som har undertecknat begravningsuppdraget, som är ansvarig att betala.

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se