Ska du gå på begravning?

Officiant - Gillis Edman Bröllop

Officiant

Har ni tänkt på vem som ska viga er? Kanske är det en av prästerna som döpte er (om ni är döpta), eller någon annan ni känner sedan tidigare. Oavsett kyrklig eller borgerlig vigsel, kan vi alltid hjälpa till att hitta någon som skapar rätt känsla på er stora dag!

Vi brukar säga att där kärlek sker, sker någonting fantastiskt. Vid en vigsel väljer ni att synliggöra och manifestera kärleken mellan två personer som ingår en livslång relation, byggd på kärlek respekt, omsorg och tillit.

Vid både borgerligt och kyrkligt bröllop behövs en förrättare, någon som genomför ceremonin, en officiant. Sker vigseln i Svenska kyrkans ordning är prästen officiant. Vid en borgerlig vigsel står ni i centrum utan religiösa förtecken, men även här kallas vigselförrättaren officiant.

Väljer ni kyrka, bokar vi den församling ni tillhör, och med tjänstgörande präst som viger er. Ni kan förstås också önska en specifik präst som ni eventuellt har anknytning till. För att få gifta er i kyrkan behöver någon av er vara medlem i kyrkan. Det spelar däremot ingen roll om den andra parten tillhör en annan kyrka eller religion. Själva vigseln kostar inget, utan medlemskapet täcker kostnader för kyrka, präst (officiant), vaktmästare och organist. Svenska kyrkans gudstjänster är offentliga, detta gäller även vid bröllop, så här kan kyrkan fyllas av människor som vill se er vigas och hylla er och gratulera er på er stora dag.

Självklart kan ni också gifta er utanför kyrkans lokaler med en präst som officiant. Det är bara att fråga.

Vad gäller den borgerliga ceremonin kan den ske i ett kapell, utomhus eller i någon annan lokal som ni valt ut. Och precis på samma sätt som vid kyrklig vigsel, förbereds ceremonin genom samtal mellan er som brudpar, koordinatorn och officianten. Kommunen har en lista över borgerliga vigselförrättare samt kommunalråd med vigselrätt. Det är vanligt att de kommunala vigselförrättarna är politiskt tillsatta. Därför rekommenderar vi att ni ringer och samtalar med några utvalda för att känna efter vem ni "klickar" bäst med. På er stora dag måste allt kännas rätt!

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se