Vanliga frågor om juridik - Gillis Edman Bröllop

Vanliga frågor om juridik i samband med bröllop

Vi har gift oss i utlandet – är vi gifta i Sverige också?

När ni kommer tillbaks till Sverige registrerar ni själva er vigsel hos Skatteverket, sedan är vigseln giltig även här.

Läs mer

Vad krävs för att ett äktenskap ska vara giltigt?

Vigseln är juridiskt bindande när officianten eller vigselförrättaren förklarat er som äkta makar.

Läs mer

När börjar namnbytet att gälla?

Det beror på handläggningstiden hos Skatteverket. Om det är viktigt för er att namnändringen är klar vid vigseln, rekommenderar vi en ansökan i god tid.

Läs mer

När byter man namn?

Namnbyte gör ni inför eller efter vigseln. Hos Skatteverket under fliken Folkbokföring ansöker ni om namnbyte. Vissa kriterier måste uppfyllas, till exempel kan ni byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. Ni kan byta namn flera gånger under äktenskapet. Vissa namnansökningar har en avgift, medan […]

Läs mer

Vilka intyg ska vigselförrättaren ha?

Intyget om hindersprövning och vigselintyget från Skatteverket.

Läs mer

Vem får gifta sig?

Alla, förutsatt att du är myndig, ogift och gifter dig med en person du inte är besläktad med.

Läs mer

Hur länge gäller hindersprövningen?

Intyget är giltigt i 4 månader.

Läs mer

Kan särkullbarnen kräva ut laglott när deras förälder dör?

Ja, särkullbarnen har rätt att kräva sin laglott när deras förälder dör, även om det finns ett testamente som säger något annat. Det finns dock en frihet att testamentera den del som inte är laglott precis som du vill. Det går även bra att exempelvis uttrycka önskemål om att särkullbarn ska avvakta med arv till […]

Läs mer

Kan gemensamma barn kräva ut laglott när första föräldern dör?

Nej, gemensamma barn får vänta med arv tills båda föräldrarna har dött.

Läs mer

Vad är laglott?

Våra bröstarvingar/barn har en exklusiv rätt att få ärva oss. Laglotten är halva arvslotten.

Läs mer

Behöver vi ha ett testamente?

Ja, det kan finnas anledning att ha ett testamente även om man är gift.

Läs mer

Vad gäller angående arv?

När man är gift och någon av makarna dör sker först bodelning. Sedan ska arvet fördelas.

Läs mer

Kan någon av makarna ha enskild egendom av annan anledning än att makarna har upprättat äktenskapsförord?

Ja, förutom äktenskapsförordet, där ni gemensamt bestämt vad som ska gälla er emellan kan någon av er av andra orsaker ha enskild egendom.

Läs mer

Malin Sjöberg

Bröllopskoordinator

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se