När börjar framtidsfullmakten gälla? - Gillis Edman Familjejuridik

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Framtidsfullmakten börjar gälla om framtidsfullmaktsgivaren, dvs den som har skrivit framtidsfullmakten, blir så fysiskt eller psykiskt sjuk att hen inte längre har förmåga att själv ta hand om de saker som framtidsfullmakten avser. 

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se