Ska du gå på begravning?

Är det någon som kontrollerar hur framtidsfullmaktshavaren sköter sitt uppdrag? - Gillis Edman Familjejuridik

Är det någon som kontrollerar hur framtidsfullmaktshavaren sköter sitt uppdrag?

Om du vill har du möjlighet att tillsätta en granskare i din framtidsfullmakt. Granskaren får begära redovisning från fullmaktshavaren för att kunna kontrollera att fullmaktshavaren.

Även om någon granskare inte har tillsatts har make/maka/sambo och de närmast anhöriga rätt att begära redovisning en gång per år från framtidsfullmaktshavaren.

Det finns även en särskild rätt för överförmyndaren i kommunen att begära upplysningar från framtidsfullmaktshavaren. Om det visar sig att framtidsfullmaktshavaren misskött sitt uppdrag har överförmyndaren mandat att fatta beslut om att framtidsfullmaktshavaren inte lägre får utöva sitt uppdrag.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se