Ska du gå på begravning?

Vad är en god man? - Gillis Edman Familjejuridik

Vad är en god man?

En god man företräder någon som på grund av sjukdom eller liknande själv inte kan ta hand om sig själv och/eller sina tillgångar. Det är tingsrätten som fattar beslut om att någon ska få god man. Överförmyndaren utövar sedan tillsyn över den gode mannen. Den gode mannen måste exempelvis sammanställa och redovisa sitt uppdrag löpande. Om en fastighet eller bostadsrätt ska säljas, måste överförmyndaren fatta beslut om samtycke till försäljningen. Likaså fattar överförmyndaren beslut om samtycke till kapitalplaceringar, uttag från överförmyndarspärrade konton etc. Överförmyndaren har samma ansvar för sin tillsyn, oavsett om den gode mannen är en närstående till den hen hjälper eller om den gode mannen är någon utomstående, eftersom det är samma lagstiftning att förhålla sig till. Att vara god man för en anhörig kan upplevas belastande, eftersom man utöver att hjälpa sin anhöriga, även behöver redovisa allt till överförmyndaren och dessutom inte får fatta beslut i alla frågor på egen hand, utan måste ansöka om samtycke i många frågor.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se