Behöver man gå till en jurist för att få hjälp med framtidsfullmakten? - Gillis Edman Familjejuridik

Behöver man gå till en jurist för att få hjälp med framtidsfullmakten?

Det finns inga krav på att en framtidsfullmakt ska vara upprättad av en jurist. Däremot är det många frågor att ta ställning till när vi upprättar våra framtidsfullmakter. Erfarenhetsmässigt behöver du någon som ställer dessa frågor och sedan har kompetens att formulera svaren juridiskt korrekt för att få en slutprodukt som är skräddarsydd och fungerar just för dig. Vi jurister på Gillis Edman Begravning & Familjejuridik upplever också att den som utses som fullmaktshavare upplever juristmötet som en trygghet för att bättre förstå innebörden av sitt framtida uppdrag.

När framtidsfullmakten väl behövs finns det sällan chans att upprätta en ny, eftersom vi måste vara beslutskompetenta när vi gör den.  

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se