Går det bra att använda en mall från nätet för min framtidsfullmakt? - Gillis Edman Familjejuridik

Går det bra att använda en mall från nätet för min framtidsfullmakt?

I lagen finns flera formella krav som behöver vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska var giltig, men det finns ingen generell mall som passar för alla. Via lagstiftningen har man öppnat upp för möjligheten att upprätta framtidsfullmakt, men ingen myndighet eller samhällsfunktion har ansvar för att hjälpa människor med deras framtidsfullmakter.

Det är klokt att ta hjälp av en jurist för att vara säker på att din framtidsfullmakt ska bli giltig och att den utformas på sådant sätt att din vilja blir styrande.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se