Vilka är fördelarna med en framtidsfullmakt? - Gillis Edman Familjejuridik

Vilka är fördelarna med en framtidsfullmakt?

Den största fördelen är att du själv får bestämma, både vem som ska få företräda dig och vad denna person ska få göra. En annan fördel är att kunna hålla uppdraget inom familjen eller vänkretsen utan att myndigheterna blir inblandade.

För den som utses som framtidsfullmaktshavare är det också en trygghet att ha ett tydligt ramverk kring vad jag får göra och vetskap kring vad min förälder/make/vän har för önskemål om framtiden.

Alternativet till framtidsfullmaktshavare är vanligtvis en god man. Då är det myndigheterna som bestämmer vem som ska vara god man för mig. Dessutom finns en lagstiftning rörande godmanskap som gäller för alla, utan individull anpassning. Många av våra kunder vill undvika detta.

För oss som har lyckan att ha familjemedlemmar eller vänner vi litar på fullt ut är det vår uppfattning att framtidsfullmakten är ett mycket bättre alternativ.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se