När träder en framtidfullmakt i kraft? - Gillis Edman Familjejuridik

När träder en framtidfullmakt i kraft?

Du kan själv bestämma när framtidsfullmakten ska träda i kraft, vilket är en fördel mot godmanskap och förvaltarskap, som kan vara en utdragen process, då ikraftträdandet ska prövas i domstol.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se