Ska du gå på begravning?

Grundsunds kyrka

Grundsunds kyrka

Träkyrkan består av långhus med rakt avslutat kor i öster. I väster finns ett kyrktorn med karnisformad svängd huv och en smal tornspira. Åt norr och söder sträcker sig korsarmar ut. Väggarna är utvändigt panelklädda och vitmålade. Ursprungliga kyrkobyggnaden var ett kapell som uppfördes 1799. Den bestod av ett långhus med tresidigt avslutat kor. Ett kyrktorn byggdes till 1818. En större ombyggnad genomfördes 1893 efter ritningar av [arkitekt Fredrik Falkenberg](). Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett nytt tresidigt avslutat kor. De breda korsarmarna uppfördes och kyrkan fick sin nuvarande planform som korskyrka. En renovering genomfördes 1973 då interiören målades om. Samtidigt avlägsnades 32 kyrkbänkar vilket resulterade i att kyrkan kan ta emot 500 besökare.

Besöksadress

lönndalsvägen 30, 451 79 grundsund

Om anläggningen

Församling: Lysekils södra församling

Kapacitet: 500

Tillgänglighet

Rullstolsramp, tillgänglighetsanpassad toalett

Anordna begravning i Grundsunds kyrka

Vill du anordna begravning i Grundsunds kyrka? Prata med mig.

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Uddevalla

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se