Angereds kyrka

Angereds kyrka

Angereds kyrka

Angereds kyrka är en klassisk kyrka med rötter i medeltiden. Många av våra förrättningar som vigsel, dop och begravning sker här. Närmsta busshållplats heter Angereds kyrka. Angereds kyrka är troligen från 1200-talet. Dopfunten är av en typ som var vanlig då. Den lilla kyrkklockan är från 1544 och därmed en av de äldsta daterade kyrkklockorna i Västsverige. 1791-93 genomfördes en omfattande reparation av Angereds då fallfärdiga kyrka. Den fick då den nuvarande storleken och huvudsakliga utseende. Sakristian är dock tillbyggd på 1920- talet. Mer om Angereds kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/angered/om-agereds-kyrka

Besöksadress

hultavägen 1, 42457 gunnilse

Om lokalen

Postadress

hultavägen 1, 42457 gunnilse

Om anläggningen

Församling: Angereds församling

Anordna begravning i Angereds kyrka

Vill du anordna begravning i Angereds kyrka? Prata med mig.

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsveriges hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se