Bergsjöns kyrka

Bergsjöns kyrka

Bergsjöns kyrka

Bergsjöns kyrka är ritad av arkitekterna Bo Cederlöf och Gunnar Nilsson. Kyrkans invigdes i juni 1974. Kyrkans byggnadsmaterial är huvudsakligen betong. Fasaderna är klädda med träpaneler i en brunröd färgton. Riksantikvariatämbetet bedömer kyrkan vara av sådant intresse att den är kulturminnesmärkt sedan 19 april 1990 med följande motivering: "Med sin kärva, slutna exteriör som kontrasterar mot själva kyrkorummets luftiga, ljusa karaktär har Bergsjöns kyrka också ett betydande arkitektoniskt egenvärde". I kyrkorummet har man strävat efter att förena rymd, ljus och intimitet. Mer om Bergsjöns kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/bergsjon/defaultaspxid654728

Besöksadress

rymdtorget 5, 415 19 göteborg

Om lokalen

Postadress

rymdtorget 5, 415 19 göteborg

Om anläggningen

Församling: Bergsjöns församling

Anordna begravning i Bergsjöns kyrka

Vill du anordna begravning i Bergsjöns kyrka? Prata med mig.

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsveriges hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se