Bergums kyrka

Bergums kyrka

Bergums kyrka

Bergums kyrka är en klassisk kyrka med anor från medeltiden. Här sker många förrättningar dom vigsel, dop och begravning. Närmsta busshållplats heter Bergums kyrka. Bergums kyrka ligger norr om Gråbovägen, och nås via Bergums kyrkväg när man har passerat på utsidan av samhället Olofstorp i riktning mot Gråbo. Kyrkan är en stenkyrka med anor från 1200-talet. Klockstapeln i trä är från 1823. Bergums kyrka har genomgått skiftande öden. Särskilt under 1500- och 1600-talen var den många gånger illa utsatt av fiendehand, den låg ju i en gränstrakt mellan svenskt, norskt och danskt land. Vid ett par tillfällen avlägsnade och förstörde fientliga trupper all inredning och kyrkan fick tjänstgöra som stall och magasin. Under åren har många till- och ombyggnader samt restaureringar skett. Mer om Bergums kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/angered/om-bergums-kyrka

Besöksadress

bergums kyrkväg 20, 42491 olofstorp

Om lokalen

Postadress

bergums kyrkväg 20, 42491 olofstorp

Om anläggningen

Församling: Angereds församling

Anordna begravning i Bergums kyrka

Vill du anordna begravning i Bergums kyrka? Prata med mig.

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsveriges hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se