Styrsö kyrka

Styrsö kyrka

Styrsö kyrka

Den äldsta helgedomen, en enkel träbygnad uppfördes förmodligen på den s.k. Vikingakyrkogården i samband med sillfiskeperioden 1556-1589. Kapellet lär ha bränts ned 1643 av fiendehärar. En ny tegeltäckt rödmålad kyrka med klockstapel uppfördes på nuvarande kyrkans plats. Sedan den gamla kyrkan visat sig vara "farlig att vistas i " beslöt man 1752 att bygga en ny kyrka i sten. Den invigdes 1754 och hade i stort sett samma utseende som nuvarande kyrkasom ligger mitt i byn mittemot prästgården och församlingshemmet på Brattenvägen. Styrsö kyrka och församlingshem samt pastorsexpeditionen ligger närmast hållplats Styrsö bratten.

Besöksadress

brattenvägen 48-50, 42147 västra frölunda

Om lokalen

Postadress

västra frölunda pastorat frölunda kyrkogata 2, 42147 västra frölunda

Om anläggningen

Församling: Styrsö församling

Anordna begravning i Styrsö kyrka

Vill du anordna begravning i Styrsö kyrka? Prata med mig.

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsveriges hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se