Härryda kyrka

Härryda kyrka

Härryda kyrka ligger på sluttningen av Mölndalsåns dalgång, på södra sidan om gamla landsvägen till Borås. Kyrkan, som år 1850 byggdes av sten på den gamlas grund, består av långhus med tresidig koravslutning i öster och i väster torn med lanternin. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av rundvälvda fönsteröppningar, lunettfönster ovan sydportalen. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Inbyggnader under läktaren från 1956, som bl a inrymmer sakristia. Från den tidigare kyrkan återstår altaruppsats och predikstol i senbarock. Altaruppsatsen Altaruppsatsen är från 1693 och predikstolen från 1703. Predikstolen är femsidig. Korg med bildarkader, vridna kolonner och evangelistskulpturer hör till de ting som övertagits från den gamla kyrkan. Predikstolen förvärvades 1703. Dopfunten Dopfunten är kyrkans äldsta inventarie och troligen tillverkad under 1200-talets senare del. Dopfunten i täljsten är av samma typ som i Landvetter kyrka och kan liksom denna dateras till 1200-talets slut. Den fyrpassformade skålen har uttömningshål och är ornerad med växtornament inom arkader. Foten är likaledes fyrpassformad. En mässingsskål, som sluter till cuppans form, har anskaffats i vår tid. Tavlan på nordväggen En tavla från 1892 hänger på långhusets nordvägg och har målats i olja på duk. Tavlan är målad av Gustaf Brusewitz. Altartavlan är en äldre altaruppsats i barock med två målade partier, Korsfästelsen och Uppståndelsen. Orgeln Orgeln är byggd av Hammarbergs orgelbyggeri, år 1959. Huvudverk, man I: Trägedakt 8', Principal 4', Rörflöjt 4', Gemshorn 2', Mixtur 3 chor, Regal 8' Öververk, man II: Rörflöjt 8', Spetsflöjt 4', Kvintadena 4', Principal 2', Sesquialtera 2 chor, Scharf 2 chor Pedal: Subbas 16', Principal 8', Blockflöjt 4'

Besöksadress

prästgärdevägen 4, 438 92 härryda

Om anläggningen

Församling: Härryda församling

Tillgänglighet

Hörselslinga

Anordna begravning i Härryda kyrka

Vill du anordna begravning i Härryda kyrka? Prata med mig.

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Mölnlycke

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se