Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka

Fässbergs kyrka

Kyrkan är byggd 1887 och återöppnades efter en omfattande renovering i mars 2020. Den nuvarande kyrkan ersatte 1887 Fässbergs gamla kyrka, en medeltida kyrka från 1200-talet som låg där Fässbergs kyrkogård ligger idag. Kyrkan ligger i centrala Mölndal på Baaz berg, vars topp sprängdes bort och ersattes med en parkplantering. Byggnaden ritades av arkitekten Adrian C. Peterson och är utförd i nygotisk stil i rött tegel. Kyrkan är byggd i nord-sydlig riktning med det tresidigt avslutade koret i norr och det med spira försedda, 52 meter höga, tornet i söder. Planen är ett latinskt kors. Bergsryggen direkt väster om kyrkan heter Kyrkåsen.

Besöksadress

, 43142 mölndal

Om lokalen

Tillgänglighetsanpassad

Kapacitet: 500 personer

Postadress

terrakottagatan 3b, 43142 mölndal

Om anläggningen

Församling: Mölndals pastorat

Anordna begravning i Fässbergs kyrka

Vill du anordna begravning i Fässbergs kyrka? Prata med mig.

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsveriges hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se