Bälinge kyrka

Bälinge kyrka

Några kilometer nordöst om Alingsås ligger Bälinge kyrka inbäddad i lummig grönska. Kyrkan har medeltida ursprung och de äldsta delarna är troligen uppförda under 1200-talet. Detta präglar kyrkans interiör, och ger en gedigen bakgrund till de begravningar som hålls i Bälinge kyrka. Kyrkobyggnaden är uppförd i sten med en putsa vit fasad och försedd med ett litet gaveltorn. Bälingekyrka ligger mitt på kyrkogården omgiven av äldre gravvårdar.

Besöksadress

bälinge kyrkväg 4, 441 93 alingsås

Anordna begravning i Bälinge kyrka

Vill du anordna begravning i Bälinge kyrka? Prata med mig.

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Alingsås

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se