Ska du gå på begravning?

Björketorps kyrka

Björketorps kyrka

Kyrkan, som ligger i Rävlanda i Härryda kommun, är uppförd i nygotik stil och invigdes år 1866. Vid en restaurering 1974 fick kyrkan sin nuvarande interiör och färgsättning. Flera inventarier härstammar från en tidigare kyrkobyggnad på platsen och medför en historia från tidigt 1200-tal och framåt, som exempelvis dopfunten från 1200-talet, altarskåp och altaruppsats från 1500- respektive 1700-talet. Även de medeltida takmålningarna finns kvar i kyrktornet.

Besöksadress

björketorps kyrkväg 1, 438 97 rävlanda

Om anläggningen

Församling: Björketorps församling

Tillgänglighet

Hörselslinga

Anordna begravning i Björketorps kyrka

Vill du anordna begravning i Björketorps kyrka? Prata med mig.

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Bollebygd

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se