Ska du gå på begravning?

Landa Kyrka, Vårgårda

Landa Kyrka, Vårgårda

Den lilla vitpanelade timmerkyrkan i Landa är av okänd ålder och ligger en liten bit ifrån allfartsvägen. Den hör till de mindre kyrkorna i Skara stift. Ett litet vapenhus med för bygden typiskt spånklätt torn byggdes 1768. Kyrkorummet är enkelt med låg takhöjd. Pärlspontade väggar och öppna bänkar ger nästan intryck av bönhus från förra sekelskiftet. Altartavlans omfattning och predikstolen i barock är de enda äldre delarna i inredningen. Stiftsprotokoll vittnar om att kyrkan ofta varit i dåligt skick då församlingen alltid varit liten. Avsaknaden av elektriskt ljus ger en stämningsfull upplevelse av interiören. Kyrkklockan är gjuten 1840 och drogs på oxar från Jönköping • En medeltida nattvardskalk med patén är kyrkans äldsta föremål • Dopfunten tillhör Alingsås stadskyrka och ritades 1931 av professor H. Zimdahl

Besöksadress

landa kyrka, 447 91 vårgårda

Om anläggningen

Församling: Vårgårda pastorat

Anordna begravning i Landa Kyrka, Vårgårda

Vill du anordna begravning i Landa Kyrka, Vårgårda? Prata med mig.

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Vårgårda

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se