Kan någon av makarna ha enskild egendom av annan anledning än att makarna har upprättat äktenskapsförord? - Gillis Edman Bröllop

Kan någon av makarna ha enskild egendom av annan anledning än att makarna har upprättat äktenskapsförord?

Ja, förutom äktenskapsförordet, där ni gemensamt bestämt vad som ska gälla er emellan kan någon av er av andra orsaker ha enskild egendom. Någon annan kan bestämma i testamente eller gåvobrev att ditt arv eller din gåva ska vara enskild egendom. Om en förälder till exempel vill ge sin sommarstuga i gåva till sina tre barn, kan föräldern i ett gåvobrev bestämma att sommarstugan ska vara enskild egendom för barnen. Då ”fredas” sommarstugan vid en bodelning mellan barnet och dess partner. Det är också vanligt att man i testamente reglerar att någons arv ska vara enskild egendom.

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se