Vem har vigselrätt? - Gillis Edman Bröllop

Vem har vigselrätt?

Präster och utsedda vigselförrättare får viga. Ofta är borgerliga vigselförrättare politiskt tillsatta, men vem som helst får ansöka om att få vigselrätt hos kommunen eller direkt till Länsstyrelsen, som beslutar i ärendet. För att bli godkänd krävs ett behov av vigselförrättare hos kommunen och att sökande person har rätt kunskaper och kvalifikationer.

På Gillis Edman har vi lång erfarenhet av att ta hand om livets viktigaste händelser. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder utforma personliga bröllop och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se