Ska du gå på begravning?

Vad ingår i begravningsavgiften? - Gillis Edman Begravningsbyrå

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt betalar via skattsedeln en begravningsavgift, som ska täcka de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden.

Detta ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år,
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område,
 • om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
 • kremering,
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats

Relaterade frågor

Vad gör jag om det saknas pengar till en begravning?

Kommunen hjälper oftast till med betalningen av en begravning om det saknas pengar efter en avliden. Du kontaktar i så fall det socialkontor där den avlidne var folkbokförd för att få hjälp med detta. Det är bra om du redan vid första kontakten med oss berättar om det saknas pengar. Då kan vi hjälpa dig […]

Läs mer

Kan vi själva välja kyrkogård för en ny gravplats?

Ja, du kan själv välja var du vill se ut en ny grav. Vi måste först säkerställa att det finns plats på kyrkogården. Därefter hjälper vi dig att boka en tid för gravvisning. En medarbetare på Kyrkogårdsförvaltningen möter upp på kyrkogården och visar de gravar som finns tillgängliga. Vissa gravar är helt nya, men det […]

Läs mer

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se