Behövs andra handlingar för att komplettera samboavtalet? - Gillis Edman Familjejuridik

Behövs andra handlingar för att komplettera samboavtalet?

Inte alltid. Ibland kan man behöva kombinera med andra juridiska dokument såsom ett skuldebrev. Ett exempel är om en av parterna i ett samboförhållande betalar hela kontantinsatsen för en bostadsrätt, men ändå önskar att paret äger lägenheten tillsammans. I detta fall upprättar vi först ett samboavtal reglerar bodelningen och därefter även ett skuldebrev för att jämna ut skillnaden i kontantinsatsen.

Gillis Edman är en av Sveriges mest anlitade begravningsbyråer. På våra kontor fördelade över hela Västsverige hjälper vi kunder med personliga begravningar och familjejuridik.

Adress

undefined, undefined

Telefon

E-post

info@gillisedman.se